607 580 999 nowak.pe@tiscali.cz

Rozsah renovace celého náhrobku nebo pomníků provádíme podle požadavků zákazníka.

Jednotlivé díly čistíme podle potřeby a materiálu, jak chemicky, tak mechanicky.

Teracové díly přebrušujeme několika postupy a následně impregnujeme.

Dále:     sešroubování rámu, srovnání výškově, betonáž základu, přespárování , atd.