607 580 999 nowak.pe@tiscali.cz

Vyrábíme náhrobky, pomníky na jednohroby, dvojhroby a urnové hroby, krycí desky, rámy včetně písma, doplňků, dopravy a montáže.

Nabízíme pomníky běžných tvarů dle katalogu nebo originály.

Realizace provádíme na základě individuálního jednání se zákazníkem, snažíme se o co nejvěrnější vyhovění všem požadavkům a přáním.

Představu nakreslíme, vytvoříme návrhy, případně vytvoříme 3D vizualizaci.

Montáž provádíme kompletně, tzn. s betonáží základů, likvidací starých dílů, popřípadě s úpravou okolí hrobu (např. výsyp kamennou drtí, dláždění).

Zakázky sjednáváme buď na provozovně, nebo i na místě realizace.